Aap Noot Mies leesplankje, Tweede Uitgave uit 1932-1939

Omstreeks 1932 kwam de tweede Aap Noot Mies uitgave uit.

Net zoals de eerste uitgave bestond deze uit de volgende lesmaterialen: leesplankje met twee letterblikjes, lettertjes, klassikale leesplank met een standaard, vertelselplaat, dicteerdoosje , 6 leesboekjes, Handleiding voor het Aanvankelijk Leesonderwijs en een Kort Overzicht van Hoogeveen's Leesmethode.
Het verschil met de eerste Aap Noot Mies uitgave is, dat er nu ook 6 deeltjes "Leesoefeningen, ter inleiding van M.B. Hoogeveen, Jan Ligthart en H. Scheepstra", met illustraties van C. Jetses en een bij werden uitgegeven.

Meest eenvoudige kenmerken voor deze uitgave zijn, dat bij het plaatje van Wim deze geen petje op heeft en Kees en Bok staan met de kont naar elkaar toe.


VARIANT 1: J.B. Wolters - Groningen - Den Haag - Batavia 1933.
 
VARIANT 2: J.B. Wolters - Groningen - Batavia vanaf 1934 tot en met 1939.

Wim zonder pet

Aap Noot Mies leesplankje

Het Leesplankje en de lettertjes:
Het Aap Noot Mies leesplankje bestaat ook uit 17 woorden. De details van de plaatjes zijn aangepast. De grootste verschillen met de eerste Aap Noot Mies uitgave zijn dat Wim nu geen petje meer opheeft. Wat verder opvalt is dat bij deze uitgave Kees en Bok dezelfde kant (naar links) toekijken. Bij de eerste Aap Noot Mies uitgave staan ze met de konten tegen elkaar aan en kijken ze van elkaar af. De afmetingen van het leesplankje zijn 30 bij 22,5 cm. De papierstroken zijn 4 cm hoog en de lettergleufjes eronder zijn 1,8 cm. De 54 lettertjes voor dit leesplankje zijn 2cm hoog. De breedte van de lettertjes varieert, afhankelijk van het letterteken. Op de lettertjes staat een zwarte streep welke onderaan moet komen, waarmee wordt voorkomen dat de letterjes verkeerd om worden gelegd.

Rode letterdoosjes

De letterdoosjes:
Het leesplankje werd aangeboden met twee letterdoosjes. De doorsnede van het grote doosje is 8 en die van het kleine doosje 5,5 cm. De hoogte van de het grote doosje is 2,7 en van het kleine doosje is 2 cm.

Op deze blikjes stond op de zijkant de tekst "J.B. Wolters - Groningen - Batavia".

Tekst op het blikje
De klassikale leesplank en de standaard:
Bij deze uitgave werd een klassikale leesplank en standaard geleverd. De afmeting van de klassikale leesplank was 105 bij 93,5 cm.


Klassikale leesplank

De vertelselplaat:
De vertelselplaat is een schoolplaat met een afmeting van 82 bij 110 cm. De afbeelding op de vertelselplaat is gemaakt door Jetses en is ook wel bekend als "de schoolplaat met het aapje op het dak" of de "schoolplaat van Ot en Sien". Op de vertelselplaat komt alles voor, zoals deze ook op het leesplankje is te zien. Zo is er een Aapje te zien op het dak en een Noot, Mies en Wim enz. enz. De vertelselplaat van de Aap Noot Mies eerste uitgave was gedrukt in 9 kleuren terwijl deze uitgave in meer kleuren is. De afbeelding op de plaat is wat aangepast. Zo is de fietser vervangen door een auto en zijn de kleren -voor die tijd- moderner geworden.

Kenmerkend voor deze uitgave van de vertelselplaat is de brede passe partout om de plaat.

Vertelselplaat
Detail Vertelselplaat

Dicteerdoosje:
Het dicteerdoosje werd bij deze uitgave gezien als een vervolg op het gebruik van het leesplankje. Het dicteerdoosje is een doosje welke is verdeeld in 48 vakjes met 336 gesorteerde letterkaartjes. Elk vakje bevat 7 letterkaartjes. Het dekseltje van het doosje is van 7riggeltjes voorzien waarin de lettertjes kunnen worden gelegd. Zodoende kunnen dictees worden gegeven van 7regels, vandaar de naam dicteerdoosje. De afmetingen van het doosje is 24 bij 17 bij 4,5 cm.

Dicteerdoosje

Dicteerdoosje deksel


VARIANT 1: J.B. Wolters - Groningen - Den Haag - Batavia

Dicteerdoosje label

VARIANT 2: J.B. Wolters - Groningen -
Batavia

Dicteerdoosje label

6 leesboekjes :
Bij deze uitgave behoorde 6 leesboekjes met de titels: Eerste Leesboekje, Tweede Leesboekje, Derde Leesboekje, Vierde Leesboekje, Vijfde Leesboekje en Zesde Leesboekje. Op de boekjes is te lezen dat het een 'Nieuwe Uitgave' betreft. De boekjes zijn in tegenstelling tot de Aap Noot Mies eerste uitgave in kleur gedrukt. Deze boekjes zijn gemaakt in samenwerking met Jan Ligthart en H. Scheepstra. De illustraties zijn gemaakt door C. Jetses.

Eerste leesboekje

Tweede leesboekje Derde leesboekje Vierde leesboekje Vijfde leesboekje Zesde leesboekje

Pagina uit Eerste leesboekje

Pagina uit Tweede leesboekje Pagina uit Derde leesboekje Pagina uit Vierde leesboekje Pagina uit Vijfde leesboekje Pagina uit Zesde leesboekje

Handleiding voor het onderwijs in het aanvankelijk lezen:
Bij deze uitgave werd een handleiding geleverd van 139 pagina's. De plaatjes van de lesmaterialen vertelselplaat, het leesplankje en de klassikale leesplank zijn nog dezelfde als die van de eerste Aap Noot Mies uitgave. Terwijl de lesmaterialen wel degelijk waren aangepast, naar de Wim zonder pet versie. De handleiding is op dit punt dus niet aangepast, wel staat er een andere afbeelding van het dicteerdoosje in.

VARIANT 1: J.B. Wolters - Groningen - Den Haag - Batavia

VARIANT 2: J.B. Wolters - Groningen - Batavia

Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs Groningen Den Haag Batavia

Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs Groningen Den Haag Batavia
Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs Groningen Batavia
Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs Groningen Batavia
Kort overzicht van Hoogeveen's leesmethode:

VARIANT 1: J.B. Wolters - Groningen - Den Haag - Batavia

VARIANT 2: J.B. Wolters - Groningen - Batavia

Kort overzicht van Hoogeveen's leesmethode Groningen Den Haag Batavia

Kort overzicht van Hoogeveen's leesmethode Groningen Den Haag Batavia
Kort overzicht van Hoogeveen's leesmethode Groningen Batavia
Kort overzicht van Hoogeveen's leesmethode Groningen Batavia

Zoals u op deze pagina kunt zien ben ik een echte verzamelaar en liefhebber, dus heeft u iets van Hoogeveen's leesmethode, neem dan graag even contact met me op via info@leesplankje.com. Ik ben met name geïnteresseerd in alles van Raam Roos Neef en Jaap Gijs Dien en zou hier zeer blij mee zijn!