M.B. Hoogeveen

Mattheus Bernard Hoogeveen (Giethoorn, 1863 – 1941) was een Nederlands hoofdonderwijzer die als bedenker van het leesplankje van Hoogeveen bekendheid geniet; hele generaties hebben leren lezen met Hoogeveen's leesmethode aan de hand van leesplankjes met afbeeldingen en losse letters. Ook was er de klassikale leesplank.

Hoogeveen was van 1888 tot 1894 hoofd van de openbare school in Stiens. Het is heel waarschijnlijk dat Hoogeveen zijn leesmethode op zijn eigen school in Stiens heeft uitgetest. In 1894 werd hij schoolhoofd in Deventer en nog weer later directeur van een kweekschool in Leiden.

Het Leesplankje van Hoogeveen is een houten plankje met daarop afbeeldingen en daaronder het bijbehorende woord. Daaronder een smalle richel waarop de kinderen de bijpassende losse letters kunnen plaatsen. De leesplankjes en bijbehorende leesboekjes werden uitgegeven nadat Hoogeveen in 1894 schoolhoofd was geworden in Deventer, door de boekhandel en uitgeverij Brinkgreve aldaar. Uitgangspunt achter het leesplankje van Hoogeveen was dat scholieren leerden woorden te ontleden in klanken, maar ook leerden dat door het samenvoegen van klanken woorden konden worden gemaakt. (bron: wikipedia)

M.B. Hoogeveen

Zoals u op deze pagina kunt zien ben ik een echte verzamelaar en liefhebber, dus heeft u iets van Hoogeveen's leesmethode, neem dan graag even contact met me op via info@leesplankje.com. Ik ben met name geïnteresseerd in alles van Raam Roos Neef en Jaap Gijs Dien en zou hier zeer blij mee zijn!