Raam Roos Neef leesplankjes, Derde Uitgave uit 1898-1901

Omstreeks 1898 kwam een derde uitgave van de leesmethode uit. Alle hierbij behorende lesmaterialen zijn een leesplankje, lettertjes, 2 letterdoosjes, een klassikale leesplank en een Toelichting bij Hoogeveen's Leesplankje. In de handleidingen van deze uitgave staat nergens vermeld dat er ook andere lesmaterialen (zoals leesboekjes) bij deze uitgave waren! Hieronder wordt elke lesmateriaal -sommigen in combinatie- beschreven.
De uitgever van dit leesplankje was Bringreve uit Deventer.
Er zijn 3000 exemplaren van dit plankje uitgebracht.

Het Leesplankje:
Op het leesplankje staan 16 woorden: raam, roos, neef, fik, gat, wiel, zes, juk, schop, voet, neus, muur, bijl, hok, duif, ei. Deze uitgave bestaat niet uit 2 maar uit 3 stroken met plaatjes. De afmetingen van het leesplankje zijn 29 bij 21 cm. De papierstroken zijn 4 cm hoog en de lettergleufjes eronder zijn 2 cm.

Raam Roos Neef leesplankje

De lettertjes:
Er is mij wat betreft de lettertjes van deze uitgave niets bekend.

Toelichting bij Hoogeveen's leesplankje en klassikale leesplank uit 1898.

De letterdoosjes:
In 1898 en 1899 werden de leesplankjes uitgegeven met een langwerpig rechthoekig en een klein rond letterdoosje. Volgens deze handleidingen bestaat dit langwerpige rechthoekige doosje uit 16 afdeling waar per normaalwoord van het plankje de letters in kunnen worden opgeborgen. Het woord Raam in het eerste vakje, het woord Roos in het tweede enz. enz. Alle letterjes konden dus in dit doosje. De reden waarom voor dit doosje is gekozen is, staat hiernaast in het tekstvlak vermeld.

Tevens werd er een klein rond letterdoosje bijgeleverd, waar de lettertjes van één rij in kon worden gelegd.

(Hiernaaststaande informatie is gehaald uit een Toelichting uit 1898 (blz 20), dit staat overigens ook zo in die van 1899)

Op de foto hiernaast zijn het langwerpige en kleine ronde doosje te zien. Dit zijn zeker de orginele doosjes die bij deze uitgave behoorden. Opmerkelijk is het wel dat het doosje in werkelijkheid niet uit 16 (zoals in de handleiding was beschreven), maar uit 18 vakjes bestaat.

Formaat langwerpige doosje is 15,5 bij 2,3 bij 2,5cm.
Diameter kleine doosje is 5,2cm.

Langwerpige letterdoosje

Vanaf 1900 of 1901 werden de leesplankjes uitgegeven met een groot en een wat kleiner rond letterdoosje. Het grote doosje kan alle letters bevatten, het kleine het aantal letters van 1 rij. Het langwerpige doosje met vakjes -welke hierboven is beschreven- werd dus vervangen door een groot rond doosje. Over het waarom hiervan stond het volgende in de Toelichting (zie ook tekstvlak hieronder rechts). "Wat de leerlingen deden bij het opruimen van de lettertjes, is dat ze deze per rij in het doosje schoven. Met de langwerpige rechthoekige doosjes met vakjes ging dit natuurlijk niet. Het inpakken duurde zo namelijk wel erg lang. (De tekst hieronder is uit een Toelichting uit 1901 (blz9))

Grote letterdoosje Brinkgreve

 

Toelichting Hoogeveen's Leesmethode 1901

De klassikale leesplank:
De plaatjes van de klassikale leesplank zijn 8 cm hoog , de breedte wisselt afhankelijk van de letters. Onder elk plaatje van de klassikale leesplank zijn net zoveel spijkertjes gemaakt als er letters aan moeten worden gehangen. De letters kunnen door de aanwezigheid van een koperen oog aan de spijkerjes worden gehangen. De klassikale leesplank kon worden opgehangen of op een ezel worden gezet. Een standaard voor deze klassikale plank werd -in tegenstelling tot bij de latere uitgaves- dus niets bijgeleverd. In de handleiding wordt beschreven dat een schoolplaat bij de leesmethode overbodig is, terwijl bij de latere Aap Noot Mies uitgaves wel een schoolplaat (De Vertelselplaat) is!

De Toelichting bij Hoogeveen's Leesplankje:
In de Toelichting van de Hoogeveen's leesmethode werd o.a. beschreven hoe de lesmaterialen te gebruiken en hoe er mee kon worden lesgegeven. Wat de lesmaterialen kosten en de ervaring van anderen met het gebruik van de methode (een soort van reclame).

De toelichting bestond volledig uit tekst met alleen een kleuren uitklapplaat voorin in het boekje met de afbeelding van het leesplankje.

(De plaatjes van hiernaast komen uit een Handleiding uit 1899.)

Toelichting bij Hoogeveen's leesplankje en klassikale leesplank uit 1898. Uitklapplaat Raam Roos Neef

Zoals u op deze pagina kunt zien ben ik een echte verzamelaar en liefhebber, dus heeft u iets van Hoogeveen's leesmethode, neem dan graag even contact met me op via info@leesplankje.com. Ik ben met name geïnteresseerd in alles van Raam Roos Neef en Jaap Gijs Dien en zou hier zeer blij mee zijn!