Raam Roos Neef leesplankje, Vierde Uitgave uit 1902-1908

Omstreeks 1902 kwam de vierde uitgave van de leesmethode uit.

Het bleek dat de verkoop stokte en zodoende kocht de uitgeverij J.B. Wolters de rechten van Brinkgreve. Alle oude voorraad van Bringreve werd door Wolters op een veiling overgenomen. Alle hierbij behorende lesmaterialen zijn een leesplankje, lettertjes, 2 letterdoosjes, een klassikale leesplank, een standaard voor de klassikale leesplank, een Toelichting bij Hoogeveen's Leesplankje, Toelichting in uitgewerkte lessen bij het Leesplankje, Handleiding bij het Aanvankelijk leesonderwijs, Voor Ouders een beknopte handleiding bij Hoogeveen's leesplankje en 6 leesboekjes . Hieronder wordt elke lesmateriaal -sommigen in combinatie- beschreven.

Het Leesplankje en de lettertjes:
Deze vierde versie bestaat uit dezelfde normaalwoorden als die van de versie uit omstreeks 1898-1901, alleen zijn de illustraties aangepast/verduidelijkt. Zo is de afbeelding van de mannenneus bijvoorbeeld vervangen door die van een kinderneus en wijst de voet naar rechts in plaats van naar links. De afmetingen van het leesplankje zijn 29 bij 21 cm. De papierstroken zijn 4 cm hoog en de lettergleufjes eronder zijn 2 cm. De lettertjes voor dit leesplankje zijn 23mm hoog en voor een enkele letter 12 mm breed. Voor dubbele letters is het kaartje 16 mm breed. Op de lettertjes staat een zwarte streep welke onderaan moet komen, waarmee wordt voorkomen dat de letterjes verkeerdom worden gelegd.

De letterdoosjes: Er werden bij dit leesplankje 2 ronde letterdoosjes geleverd, een grote en een kleinere. Zie bij de tweede uitgave van Raam Roos Neef voor foto's van deze letterdoosjes.

Raam Roos Neef leesplankje

Klassikale leesplank

De klassikale leesplank: De plaatjes van de klassikale leesplank zijn 8 cm hoog , de breedte wisselt afhankelijk van de letters. Onder elk plaatje van de klassikale leesplank zijn net zoveel spijkertjes gemaakt als er letters aan moeten worden gehangen. De letters kunnen door de aanwezigheid van een koperen oog aan de spijkerjes worden gehangen.

De klassikale leesplank kon worden opgehangen of op een ezel worden gezet. Een standaard voor deze klassikale plank werd -in tegenstelling tot bij de eerdere uitgaves- nu dus bijgeleverd. In de handleiding wordt beschreven dat een schoolplaat bij de leesmethode overbodig is, terwijl bij de latere Aap Noot Mies uitgaves wel een schoolplaat (De Vertelselplaat) is!

Op het rechterplaatje is een heel bijzondere uitgave van de klassikale leesplank te zien. Afbeelding betreft een advertentie uit "vakblad voor hoofdonderwijzers en schoolhoofden" uit 1908.Bijzondere klassikale leesplank

De leesboekjes :
Dit is de eerste versie van Hoogeveens leesplankje waarbij ook 6 leesboekjes voor de leerlingen werd uitgegeven. Vanaf 1902 tot en met 1906 waren dit zwart-wit uitgaven.

Vanaf 1907 tot en 1908 waren dit de kleuren versies.
Zie het boekje hieronder.

 
 

De Toelichting bij Hoogeveen's Leesplankje:
In de Toelichting van de Hoogeveen's leesmethode werd o.a. beschreven hoe de lesmaterialen te gebruiken, hoe hiermee kon worden lesgegeven, wat de lesmaterialen kosten en de ervaring van anderen met het gebruik van de methode (een soort van reclame). De toelichting bestond volledig uit tekst met alleen een kleuren uitklapplaat voorin in het boekje, met de afbeelding van het leesplankje.

Uitklapplaat uit Toelichting Hoogeveen's Leesmethode 1905

Toelichting bij Hoogeveen's leesplankje en klassikale leesplank uit 1905.

Zoals boven aan deze pagina al was beschreven, had Wolters de voorraad van uitgever Brinkgreve gekocht. Hieronder staan afbeeldingen van het Toelichting zoals deze door Brinkgreve was gemaakt.

Toelichting Binkgreve voorkant

Toelichting  Brinkgreve achterkant
Toelichting Binkgreve bladzijde

Na opkoop van de voorraad van Brinkgreve door Wolters kon (of wilde) Wolters deze boekjes niet met Brinkgreve hier nog op uitgeven. Ze haalden het buitenste blad van de Toelichting en vervingen deze door een met Wolters hierop. Op de eerste bladzijde in het boekje stond ook nog de naam van Uitgever Brinkgreve. Hier werd een papiertje me Wolters overheen geplakt. Op de afbeelding hier rechtsonder is dit te zien. Voor de Wolters uitgave van de Toelichting, zie de afbeeldingen hieronder.

Toelichting Wolters voorkant

Toelichting  Wolters achterkant
Toelichting Wolters bladzijde

Handleiding bij het Aanvankelijk leesonderwijs:
Dit betreft een uitgave van Brinkgreve. De drukkerij is "De IJsel" uit Deventer. In de handleiding is beschreven hoe de lesmaterialen te gebruiken. In de Handleiding staan verder geen afbeeldingen van de lesmaterialen.Handleiding bij het Aanvankelijk leesonderwijs

Handleiding bij het Aanvankelijk leesonderwijs bladzijde
Handleiding bij het Aanvankelijk leesonderwijs reclame

Zoals u op deze pagina kunt zien ben ik een echte verzamelaar en liefhebber, dus heeft u iets van Hoogeveen's leesmethode, neem dan graag even contact met me op via info@leesplankje.com. Ik ben met name geïnteresseerd in alles van Raam Roos Neef en Jaap Gijs Dien en zou hier zeer blij mee zijn!